Stemgedrag J. van Pareren (Fractie-Nanninga)De heer Van Pareren is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Daarvoor was hij lid van de Fractie-Van Pareren en van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor536Tegen117

 • Tegen
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (36.200 XVI, K)
 • Tegen
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long-covid (36.200 XVI, L)
 • Voor
  17 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over het plaatsen van de redactie van het algemeen verbod vóór de specifieke non-discriminatiegronden (35.741, E)
 • Tegen
  17 januari 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35.741)
 • Voor
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de arbeidskorting voor AOW'ers (36.200 XV, H)
 • Tegen
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over extra verhoging van de vrijwilligersvergoeding (36.200 XV, K)
 • Tegen
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36.200 XV)
 • Voor
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoering van de aangenomen motie inzake de inkomensondersteuning AOW (36.200, AR)
 • Voor
  20 december 2022 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2023 (36.216)
 • Voor
  20 december 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022 (Najaarsnota) (36.250 V)
 • Voor
  20 december 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022 (Najaarsnota) (36.250 XIII)
 • Voor
  20 december 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Najaarsnota) (36.250 XVII)
 • Voor
  20 december 2022 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI)
 • Voor
  20 december 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota) (36.250 VI)
 • Tegen
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35.496)
 • Voor
  20 december 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36.235)
 • Voor
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35.929)
 • Voor
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063)
 • Voor
  20 december 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Fiscale verzamelwet 2023 (36.107)
 • Tegen
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208)
 • Voor
  20 december 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen (36.207)
 • Tegen
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet minimum CO2-prijs industrie (36.206)
 • Voor
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Overbruggingswet box 3 (36.204)
 • Voor
  20 december 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet rechtsherstel box 3 (36.203)