Stemgedrag Drs. O.J. Hermans (FVD)Voor179Tegen29

 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Defensie 2019 (35.470 X)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuur en Waterstaat 2019 (35.470 XII)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Economische Zaken en Klimaat 2019 (35.470 XIII)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.470 XIV)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35.470 XV)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (35.470 XVI)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35.470 XVII)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019 (35.470 A)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019 (35.470 B)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2019 (35.470 C)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 (35.470 J)
 • Voor
  8 september 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35.124)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM (35.505)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente Haaren (35.345, E)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het binnen een maand na asielverzoeken aanbieden van cursussen (35.476, D)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35.476)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 (35.473, D)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een Deltaplan Werk (35.473, E)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Ongeldig maken bepaalde getuigschriften vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders van vrachtwagens of bussen (35.372)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening 2018/858 goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens (35.427)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147))