Stemgedrag Drs. P.W. Geerdink (VVD)



Voor969Tegen314