Stemgedrag Drs. F.J.M. Crone (PvdA)Voor902Tegen167

 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een aanmeldcentrum in Bant en stoppen met opkopen van agrarische ondernemingen (36.120 VI, D)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet doen van voorstellen om opvanglocaties langer open te houden (36.120 VI, C)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over sluiting van AZC Cranendonck (36.120 VI, B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VI)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 K)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.144)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.143)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Frentrop (Fractie-Frentrop) c.s. over beëindigen subsidie van organisaties die actie voeren tegen beleggen in de defensie-industrie (36.120 X, B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 X)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie BiZa/AZ aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets van het EU-voorstel inzake de wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (EK 36.104 B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof (36.035)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XVI)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 (36.135)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Bestuurlijke boete visserij (35.998)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (36.003)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36.057)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Tweede Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake Energietoelage (36.064)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review (36.073)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36.083)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2022 inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille (36.097)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36.115)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VII)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 A)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden (36.103)
 • Voor
  12 juli 2022 (Zonder stemmen)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 C)