Stemgedrag Drs. F.J.M. Crone (PvdA)Voor977Tegen192

 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over een herziening van het boxenstelsel (36.200, Y)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct (36.126)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.156)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (36.170)
 • Voor
  22 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35.916)
 • Voor
  22 november 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36.040)
 • Voor
  22 november 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.213)
 • Voor
  22 november 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders (36.193)
 • Voor
  15 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) over kennisgeving van alle rapporten van de Nationale Ombudsman aan de Eerste Kamer en een jaarlijks gesprek (CXLVIII, C)
 • Voor
  15 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over een toets op doenvermogen door de burger van (fiscale) wetsvoorstellen (CXLVIII, D)
 • Voor
  15 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Koole (PvdA) c.s. over onderzoek naar nadere uitwerking van elk van de vijf aanbevelingen van de werkgroep Zelfevaluatie (CXLVIII, E)
 • Voor
  15 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen (36.151, Q)
 • Voor
  15 november 2022 (Hamerstuk)
  Drinkwatervoorziening en afvalwaterbeheer BES (36.050)
 • Voor
  15 november 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van de Filipijnen en Tunesië bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK 32.317 NM)
 • Voor
  8 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over expliciteren dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie (36.151, O)
 • Voor
  8 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over uitsluiten dat uitkeringen van de kindregeling in de boedel van de schuldsanering vallen (36.151, M)
 • Voor
  8 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over inflatiecorrectie bij de Catshuisregeling kindertoeslag (36.151, N)
 • Voor
  8 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over bewijs van aangegane informele leningen (36.151, L)
 • Voor
  8 november 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over verdubbeling van de noodvoorziening (36.151, J)
 • Voor
  8 november 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over voldoende capaciteit bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (36.151, K)
 • Voor
  8 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over compensatie van schulden aan kinderen van gedupeerde ouders (36.151, I)
 • Voor
  8 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over compensatie van schade van (deels) afbetaalde leningen en opgenomen verlof (36.151, H)
 • Voor
  2 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet hersteloperatie toeslagen (36.151)
 • Voor
  2 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over compensatie van ouders die slachtoffer zijn van discriminatie of ander onrechtmatig overheidshandelen (36.151, G)