Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Mr. G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)groen handje met duim omhoog 179rood handje met duim omlaag 40

 • Voor
  19 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35.050)
 • Voor
  12 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling (35.430, D)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238)
 • Tegen
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (35.245, F)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)
 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (35.433)
 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, D)
 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het alleen afzien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet mogelijk is (35.424, C)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over het vervallen en eventueel verlengen van de tijdelijke wet (35.424, E)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginsel (35.300 VI, W)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen (35.300 VI, V herdruk)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35.300 VI, U)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de bestrijding van zware criminaliteit (35.300 VI, S)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers (35.300 VI, R)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverlening (35.416)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.414)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.415)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.413)
 • Voor
  7 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.412)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om in te stemmen met het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (EK CXXXIX B)
 • Voor
  7 april 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor SZW en VWS met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen (35049) (EK 35.049 B)