Stemgedrag Mr. G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)Voor655Tegen148

 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsen (35.976, G)
 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (35.976)
 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen (35.737)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35.771)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Innovatiewet Strafvordering (35.869)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik (35.904)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35.962)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs (36.022)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met Covid-19 (36.095)
 • Voor
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (35.982, G)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne (35.982, F)
 • Voor
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer (35.982, E)
 • Voor
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan (35.982, D)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (35.900)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.091)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.092)
 • Voor
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35.734)
 • Tegen
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Meijer (VVD) c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren (35.734, F)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitbreiden wettelijke grondslagen voor verwerking van gegevens in register onderwijsdeelnemers (35.963)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.994)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (36.001)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35.408)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35.769)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming (35.940)