Stemgedrag J. Dessing (FVD)Voor291Tegen65

 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM (35.505)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente Haaren (35.345, E)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het binnen een maand na asielverzoeken aanbieden van cursussen (35.476, D)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35.476)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 (35.473, D)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een Deltaplan Werk (35.473, E)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Ongeldig maken bepaalde getuigschriften vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders van vrachtwagens of bussen (35.372)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening 2018/858 goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens (35.427)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147))
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XVI)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XV)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XVII)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wet ambulancezorgvoorzieningen (35.471)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (35.490)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (35.491)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.493)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IX)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35.485)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (voorjaarsnota) (35.450 VIII)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 C)
 • Voor
  7 juli 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19 (35.481)