Stemgedrag L.P. van der Linden MSc. (Fractie-Nanninga)De heer Van der Linden is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Daarvoor was hij lid van de Fractie-Van Pareren en van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor192Tegen40

 • Voor
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (25.295 / 35.526 / 36.042, D)
 • Voor
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (25.295 / 35.526 / 36.042, C)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (35.514)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35.816)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36.005)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Herpositionering overeenstemmingsvereiste rechtspositionele regels voor individuele rechterlijke ambtenaren (36.006)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19 (36.014)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake Groningen en SUVIS (36.018)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (36.024)
 • Voor
  10 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet kwaliteit incassodienstverlening (35.733)
 • Voor
  10 mei 2022 (Hamerstuk)
  Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekeringen (35.872)
 • Voor
  10 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet financiële markten 2022 (35.950)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitsluiting kartelverbod landbouw- en visserijbeleid (35.770)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022 (35.993)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35.925 XIV, K)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (35.788, M)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoering van aangenomen moties inzake de AOW-uitkering (35.788, U)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) (35.788, T)
 • Tegen
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering (35.788, S)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605)
 • Voor
  22 maart 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.989)
 • Voor
  22 maart 2022 (Hamerstuk)
  Veertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.988)
 • Voor
  8 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CL)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (35.917)