Stemgedrag Dr. P.M.L. Frentrop (Fractie-Frentrop)De heer Frentrop is sinds 31 maart 2022 lid van de Fractie-Frentrop. Daarvoor was hij lid van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Frentrop.

Voor44Tegen14

 • Tegen
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsen (35.976, G)
 • Tegen
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (35.976)
 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen (35.737)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35.771)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Innovatiewet Strafvordering (35.869)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik (35.904)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35.962)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs (36.022)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met Covid-19 (36.095)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (35.982, G)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne (35.982, F)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer (35.982, E)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan (35.982, D)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (35.900)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.091)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.092)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Rijkswet nationaliteit zeeschepen (33.134 (R1972))
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34.836)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.996)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensie 2021 (35.997)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanvullende coronasteunmaatregelen (36.061)
 • Tegen
  1 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108)
 • Tegen
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs (36.030)
 • Tegen
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35.814)