Stemgedrag Mr. T.U. Hiddema (Fractie-Frentrop)De heer Hiddema is sinds 31 maart 2022 lid van de Fractie-Frentrop. Daarvoor was hij lid van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Frentrop.

Voor28Tegen16

 • Voor
  28 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 (36.088)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de integrale verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor wetgevingskwaliteit (35.925 VI, X)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Talsma (ChristenUnie) c.s. over knelpunten in wetgeving en zorgen over effecten van wetgeving (35.925 VI, V)
 • Voor
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over nadere vereisten over representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel (35.925 VI, W)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over het proces van zelfreflectie door de Eerste Kamer (35.925 VI, S)
 • Voor
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bezaan (PVV) c.s. over referenda inzake internationale verdragen (35.925 VI, O)
 • Voor
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bezaan (PVV) c.s. over adequaat aanpakken van misstanden met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten (35.925 VI, N)
 • Tegen
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsen (35.976, G)
 • Tegen
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (35.976)
 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen (35.737)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35.771)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Innovatiewet Strafvordering (35.869)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik (35.904)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35.962)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs (36.022)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met Covid-19 (36.095)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (35.982, G)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne (35.982, F)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer (35.982, E)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan (35.982, D)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (35.900)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.091)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.092)
 • Tegen
  1 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108)