Stemgedrag Drs. T. Klip-Martin (VVD)Voor1599Tegen474

 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over het terugtrekken uit fossiele beleggingen (36.067, AI)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over de mogelijkheid om beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluiten (36.067, AH)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een novelle om de life cycle methode te schrappen (36.067, AG)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een vaste rekenrente van 2% (36.067, AF)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een novelle die de voorrang van compensatie boven indexaties uit het wetsvoorstel schrapt (36.067, AE)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) inzake een novelle over de inrichting van het nabestaandenpensioen (36.067, AC)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het schrappen van de afschaffing van de doorsneepremie (36.067, AD)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over deelnemers wijzen op de mogelijkheid om langer door te werken (36.067, AA)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het dichten van een pensioenkloof (36.067, Z)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Crone (PvdA) c.s. over een voortzetting en verruiming van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (36.067, Y)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een zelfstandige pensioenregeling voor politieke ambtsdragers (36.067, W)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop de APPA-regeling wordt aangepast (36.067, V)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoeringsregelingen van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, U)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake een novelle over individueel bezwaarrecht voor iedere rechthebbende (36.067, T)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten van de toezichthouder (36.067, S)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het instellen van een aparte en onafhankelijke toezichthouder (36.067, R)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over strijdigheid met het eigendomsrecht (36.067, Q)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het welzijn van werkende dieren (36.259, H)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36.132)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hamerstuk)
  Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35.892)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (36.275)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer (36.313)
 • Voor
  23 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
 • Tegen
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, X)
 • Tegen
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over aanvullend ontvangen kritiekpunten van wetenschappers (36.194, V)