Stemgedrag A.W.J.A. van Hattem (PVV)Voor1396Tegen503

 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona (35.899, L)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over gespecialiseerde coronacentra (35.899, M)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over de factoren waarop het kabinet de corona epidemie stuurt (35.899, K)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een permanent Europees coronacertificaat (35.899, H)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen lockdown voor niet-gevaccineerde Nederlanders (35.899, I)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de onwenselijkheid van de inzet van de verbreding van coronatoegangsbewijzen en 2G-beleid (35.899, G)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van onderscheid in behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerden (35.899, F)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij (35.811)
 • Tegen
  30 november 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten (35.504)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten (35.665)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (35.720)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021 (35.902)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35.925, N)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het indexeren van pensioenen (35.925, L)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een AOW duurtetoeslag (35.925, K)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens (35.925, I)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de NS-tarieven (35.925, J)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing (35.925, H)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector (35.925, E)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen (35.925, F)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassen (35.925, D)
 • Voor
  23 november 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (35.819)
 • Tegen
  16 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief aan de Leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021 (EK CXXXIX, I) (EK CXXXIX I)