Stemgedrag Drs. C. Teunissen (PvdD)Voor1180Tegen265

 • Tegen
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Dijk (SGP) over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel (34.091, M)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
 • Voor
  30 maart 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461)
 • Voor
  30 maart 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (EK 32.317 MB)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35.518, F)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35.518, D)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke huurkorting (35.516)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35.445, D)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)
 • Voor
  23 maart 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK 35.663 B)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35.600, R)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35.600, U)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een exit-strategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35.429, G)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)
 • Voor
  16 maart 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps (35.658)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35.654, M)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verslag en onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (EK CXLIII A)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen (35.732, F)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32.411, I)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35.654, J)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)