Stemgedrag Prof.dr. H.M. Prast (PvdD)Mevrouw Prast was van 6 april 2021 tot 13 juni 2023 lid van de PvdD-fractie. Eerder was zij lid van de D66-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de PvdD-fractie.

Voor537Tegen164

 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35.688 (R2151))
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35.687)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelen (36.229, H)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking (36.229, I)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs (36.229, G)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over kansengelijkheid voor studenten in het middelbaar en het hoger onderwijs (36.229, E)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie (36.229, F)
 • Voor
  6 juni 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensie 2023 in verband met de oorlogssituatie in Oekraïne (36.307)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging bestuur en inrichting academische ziekenhuizen (36.276)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake lening Invest-NL in verband met SIF (36.304)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Implementatie Richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaart (36.308)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet toekomst pensioenen (36.067)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Nader gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het opzeggen van vertrouwen in de minister voor APP als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen niet wordt ingetrokken (36.067, AX)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een advies van de Raad van State inzake de vraag of artikel XII met een twee-derde meerderheid aangenomen dient te worden (36.067, AT)
 • Voor
  30 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de vrijwillige voortzetting van het partnerpensioen (36.067, AS)
 • Voor
  30 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de dekking voor wezenpensioen (36.067, AR)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het advies van de Landsadvocaat inzake het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, AQ)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting (36.067, AP)
 • Voor
  30 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Crone (PvdA) c.s. over het vormgeven van pensioenen voor politici volgens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, AO)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over een novelle om ook APPA-gerechtigden te laten invaren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, AV)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over een jaarlijks weegmoment inzake een beheerste transitie (36.067, AL)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over het beëindigen van de naar rato aftopping van deeltijders (36.067, AK)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over de pensioenvooruitblik in zowel euro's als procenten (36.067, AJ)