Stemgedrag M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)Voor1252Tegen279

 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten (35.552 (R2148))
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35.529, Q)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35.529, O)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalans (35.529, N)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Kongo (35.529, M)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een noodremprocedure bij Invest International (35.529, R)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMO (35.529, K)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over het van toepassing verklaren van de Wet Normering Topinkomens bij Invest International (35.529, J)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over aanpassing van de statuten van Invest International (35.529, H)
 • Voor
  13 juli 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (35.661)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.679)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19 (35.682)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19 (35.716)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.731)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming (35.797)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.800)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.799)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen (35.798)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.801)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19 (35.806)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten (35.812)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.815)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 B)