Stemgedrag drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)Voor1660Tegen291

 • Voor
  30 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de vrijwillige voortzetting van het partnerpensioen (36.067, AS)
 • Voor
  30 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de dekking voor wezenpensioen (36.067, AR)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het advies van de Landsadvocaat inzake het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, AQ)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting (36.067, AP)
 • Voor
  30 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Crone (PvdA) c.s. over het vormgeven van pensioenen voor politici volgens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, AO)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over een novelle om ook APPA-gerechtigden te laten invaren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, AV)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over een jaarlijks weegmoment inzake een beheerste transitie (36.067, AL)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over het beëindigen van de naar rato aftopping van deeltijders (36.067, AK)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over de pensioenvooruitblik in zowel euro's als procenten (36.067, AJ)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over het terugtrekken uit fossiele beleggingen (36.067, AI)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over de mogelijkheid om beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluiten (36.067, AH)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een novelle om de life cycle methode te schrappen (36.067, AG)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een vaste rekenrente van 2% (36.067, AF)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een novelle die de voorrang van compensatie boven indexaties uit het wetsvoorstel schrapt (36.067, AE)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) inzake een novelle over de inrichting van het nabestaandenpensioen (36.067, AC)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het schrappen van de afschaffing van de doorsneepremie (36.067, AD)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over deelnemers wijzen op de mogelijkheid om langer door te werken (36.067, AA)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het dichten van een pensioenkloof (36.067, Z)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Crone (PvdA) c.s. over een voortzetting en verruiming van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (36.067, Y)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een zelfstandige pensioenregeling voor politieke ambtsdragers (36.067, W)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop de APPA-regeling wordt aangepast (36.067, V)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoeringsregelingen van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36.067, U)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake een novelle over individueel bezwaarrecht voor iedere rechthebbende (36.067, T)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten van de toezichthouder (36.067, S)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het instellen van een aparte en onafhankelijke toezichthouder (36.067, R)