Stemgedrag prof. dr. E.B. van Apeldoorn (SP)Voor2116Tegen413

 • Voor
  26 september 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (35.714)
 • Voor
  26 september 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Goot (OPNL) en Bakker-Klein (CDA) c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders (35.714, H)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat van de Koning 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 I)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IIA)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IIB)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 III)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IV)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 V)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VIII)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 X)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XII)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XIV)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 A)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 B)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 C)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 J)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 K)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 L)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet van de Koning 2022 (36.360 I)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2022 (36.360 IIA)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2022 (36.360 IIB)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (36.360 III)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (36.360 IV)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2022 (36.360 V)
 • Voor
  26 september 2023 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2022 (36.360 VI)