Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)groen handje met duim omhoog 1001rood handje met duim omlaag 176

 • Tegen
  10 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het voorlopig niet afgeven van nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales (35.167, J)
 • Tegen
  10 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over borging dat de inzet van alternatieve brandstoffen niet zal leiden tot hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van kolencentrales (35.167, H)
 • Voor
  10 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35.167)
 • Tegen
  10 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake een onderzoek voor een verbod op houtstook voor de opwekking van energie (35.167, G)
 • Tegen
  10 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (FVD) c.s. inzake de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd (35.167, I)
 • Voor
  10 december 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VIII)
 • Voor
  10 december 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en Handelsregisterwet 2009 BES (35.246)
 • Voor
  10 december 2019 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2020 (35.275)
 • Voor
  10 december 2019 (Hamerstuk)
  Verlenging werkingsduur Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en verhoging toetredingsleeftijd (35.294)
 • Tegen
  3 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35.300, AD)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34.789)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen (35.137)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Volg- en traceer­systeem tabak (35.204)
 • Voor
  3 december 2019 (Hamerstuk)
  Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening (35.288)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over verhoging van de algemene heffingskorting (35.300, Y)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een onderzoek voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem (35.300, Z)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de youngtimerregeling (35.300, X)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales (35.300, V)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de uitwerking van een investeringsfonds en een bijbehorende beleidsagenda (35.300, T)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het niet korten van de pensioenen (35.300, Q)
 • Tegen
  26 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringen (35.300, S)
 • Voor
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)
 • Tegen
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen als bedoeld in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL (35.123, I)
 • Tegen
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel tot een aangepaste aanvullende overeenkomst aanvaardbaar is voor de Kamer (35.123, K)
 • Tegen
  19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123, J)