Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)groen handje met duim omhoog 1167rood handje met duim omlaag 218

 • Voor
  6 juli 2020 (Zonder stemmen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.438)
 • Voor
  6 juli 2020 (Zonder stemmen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)
 • Voor
  30 juni 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet elektronische publicaties (35.218)
 • Voor
  30 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Embryowet (35.173)
 • Voor
  30 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35.102)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (35.152)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wet versterken positie mbo-studenten (35.252)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs (35.357)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35.358)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wet franchise (35.392)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (35.402)
 • Voor
  30 juni 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.442)
 • Voor
  30 juni 2020 (Zonder stemmen)
  Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)
 • Voor
  23 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179)
 • Voor
  23 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet straffen en beschermen (35.122)
 • Tegen
  23 juni 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop (35.431, K)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens (35.316)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35.263)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35.436)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis (35.441)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35.474)
 • Tegen
  16 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het indienen van een separaat wetsvoorstel inzake de overlapeis ten behoeve van de Waddeneilanden bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstel (35.104, G)
 • Voor
  16 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)
 • Voor
  16 juni 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verzamelspoedwet COVID-19 (35.457)