Stemgedrag Prof.mr. N.J. Schrijver (PvdA)Voor426Tegen54

 • Voor
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)
 • Voor
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken (EK 34.512, L)
 • Tegen
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren (EK 34.512, K)
 • Voor
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)
 • Voor
  11 juli 2017 (Hamerstuk)
  Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)
 • Voor
  11 juli 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33.989)
 • Voor
  4 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077))
 • Voor
  4 juli 2017 (Hamerstuk)
  Invoering landelijk asbestvolgsysteem (34.679)
 • Voor
  4 juli 2017 (Hamerstuk)
  Herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds (34.570)
 • Tegen
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719)
 • Voor
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (EK 34.377, E)
 • Tegen
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
 • Voor
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Sini (PvdA) c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel (EK 34.377, F)
 • Voor
  27 juni 2017 (Hamerstuk)
  Goedkeuring overeenkomst met de Verenigde Staten ter verbetering samenwerking voorkomen en bestrijden ernstige criminaliteit (33.603)
 • Voor
  20 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Meijer (SP) c.s. over het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (EK 33.118, AB)
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Stienen (D66) c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale Omgevingsvisie (EK 33.118, Z)
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajecten (EK 33.118, S (herdruk))
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over instructieregels voor Omgevingsvisies in de Invoeringswet Omgevingswet (EK 33.118, T (herdruk))
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trilling (EK 33.118, U)
 • Voor
  6 juni 2017 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding (34.518)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders (34.590)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (34.639)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34.656)