Stemgedrag mr. dr. A.W. Duthler (Fractie-Duthler)Mevrouw Duthler was van 14 mei 2019 tot 11 juni 2019 lid van de Fractie-Duthler. Daarvoor was zij lid van de VVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Duthler.

Voor13Tegen0

 • Voor
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34.984)
 • Voor
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)
 • Voor
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen (35.121)
 • Voor
  28 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet maatregelen middenhuur (35.036)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2020 (CXXXV)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34.982)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35.070)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Waarborgwet 20.. (35.075)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)