Parlementaire activiteiten van D.M.G. Roovers MSc, MA (GroenLinks-PvdA)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):