Parlementaire activiteiten van Prof.mr. P. Nicolaï (PvdD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):