Parlementaire activiteiten van L.F.A.M. van Wely (Fractie-Nanninga)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):