Parlementaire activiteiten van Drs. M.C.T. Fiers (PvdA)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):