Parlementaire activiteiten van M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):