Parlementaire activiteiten van Mr. J. Recourt (PvdA)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):