Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220025 - Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

- E220025

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra