Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230006 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen

- Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de VVD-fractie (Vos) gezamenlijk met de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone). Tevens wordt inbreng geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrieven (aan de regering en aan de Europese Commissie) zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer