Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920); nader voorlopig verslag (EK, D)