Beslisnota bij verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer) (Kamerstuk 36184)
titel Beslisnota bij verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer) (Kamerstuk 36184)
datum 02-01-2023


Is bijlage bij