Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920); voorlopig verslag (EK, B)