Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36.081); voorlopig verslag (EK, A)