Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden (36.106); verslag (EK, D)