Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV); brief van de minister voor VRO over de uitvoering van twee moties van het lid Koffeman over het datacenter in Zeewolde (EK 32.813, AK)