Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578); verslag (EK, B)