Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110078 - Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten

- 21.501-07, BM, BN, BO, BP

Diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen

Naar aanleiding van de diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen besluit de commissie, op voorstel van de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA) en Ester (ChristenUnie), tot een mondeling overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester, de EU-coördinatie van Coronamaatregelen en de positie van Nederland daarbij, het stabiliteits- en groeipact en de staat van de Eurozone.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren