Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104); voorlopig verslag (EK, B)