Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VIII); voorlopig verslag (EK, A)