Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208); verslag (EK, B)