Wet arbeidsmarkt in balans (35.074); voorlopig verslag (EK, B)