Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34.812); voorlopig verslag (EK, B)