Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage (34.652); voorlopig verslag (EK, B)