Invoering dienstplicht voor vrouwen (34.764); voorlopig verslag (EK, B)