Bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34.732); voorlopig verslag (EK, B)