Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399); voorlopig verslag (EK 32.399 / 31.996, B)