Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596); voorlopig verslag (EK, D)