Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355); voorlopig verslag (EK, B)