Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295), Invoering stelsel van fosfaatrechten (34.532); voorlopig verslag (EK 34.295 / 34.532, C)