Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412); voorlopig verslag (EK, B)