Erkenning van grensoverschrijdende beroepskwalificaties in de EU-lidstaten (34.272); voorlopig verslag (EK, B)